Thursday, September 26, 2013

Нэг сая төгрөгийн шагналтай уралдаанд оролцоорой

Та бүхнийг "Сайн засаглал ба ил тод байдал" сэдэвт гэрэл зургийн уралдаанд оролцохыг урьж байна. Уралдааны зорилго: Сайн засаглал, ил тод байдлын талаарх мэдээлэл, ойлголтыг иргэдэд ойртуулах, цаашлаад тэдгээрийг бэхжүүлэхэд иргэдийн оролцоог хөхиүлэн дэмжих, идэвхжүүлэх юм. Уралдааны шагнал: Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдийг шалгаруулж 2013 оны 10 дугаар сарын 10-нд шилдэг бүтээлийн үзэсгэлэнг Монгол Улсын Төрийн түүхийн музейд гаргана. 1-р байр (1 хүн): 1,000,000 төгрөг 2-р байр (1 хүн): 500,000 төгрөг 3-р байр (1 хүн): 300,000 төгрөг

Wednesday, September 25, 2013

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл явцад иргэдийн оролцоог хангаж буй байдалд үнэлгээ хийн, иргэдийн оролцоог хязгаарлаж буй аливаа хууль, тогтоомж, журам дүрмийг өөрчлөх, шинэчлэх, хүчингүй болгох зорилготой үзэл баримтлал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хуралдаан Иргэний танхимд боллоо.

Thursday, September 5, 2013

Мэдэх эрх: Иргэдийн шууд оролцоо

Энэхүү гарын авлагыг Австралийн Олон Улсын Хєгжлийн Агентлагын санхүүжилтээр “Мэдэх эрх: Мэдээллийн эрх чөлөө” төслийн хүрээнд “Глоб Интернэшнл” ТББ-аас эрхлэн гаргав.
Published by Globe International in the framework of AUSAID SAS funded “Right to know: Freedom of Information” project.
Гарын авлагыг “Ардчиллын Боловсрол Төв” ТББ боловсруулав.
Г. Ундрал
Б.Оюунгэрэл
Хянасан: Д.Зүмбэрэллхам
Номын зураг: Н.Энхбаяр
Дизайныг: Н.Жойко
“Хаан Принтинг” ХХК-д хэвлэв.

Sunday, September 1, 2013

Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ

Монгол улс ардчиллын замналыг сонгож 20 гаруй жил тууштай явжсны үр дүнд ардчиллын суурийг баттай тогтоож чадсан билээ. Монгол улсын гаргасан идэвхи, чармайлт, ололт олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж, үүний нэг илрэл нь Монгол улс Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийг (АОХН) 2011 оноос даргалах хариуцлагатай үүргийг хүлээн авсан явдал юм. Монгол улс АОХН-ийг даргалахдаа ардчиллын боловсрол, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөвшилд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах, АОХН-ийн бүс нутгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, ардчиллыг бэхжүүлэхэд бусад улс оронтой туршлага солилцох, авлигатай тэмцэх зэрэг асуудалд тэргүүлэх ач холбогдол өгч ажиллаж байна. Эдгээрийг амжилттай хэрэгжүүлж чадах нь ардчилсан үйл явцыг гүнзгийрүүлэн бэхжүүлж, эргэлт буцалтгүй болгоход чухал ач холбогдолтой юм.

Ангилал

10.20 2012.09.08 2012.09.15 2013 2013.02.25 2014 Citizen Participation Deliberative Dеmосгасу Deliberative роlling discussion e-government facilitator FOCE Good Neighbors IRI James S. Fishkin KAS Legatum Prosperity Index news OHXC plebiscitis referendum SDC sound Status neutrality Switzerland V www.khural.mn А.Саруул Баг Багануур дүүрэг Багахангай дүүрэг баримт бичиг Бат-Очир БАТТҮВШИН Батлутын ӨЛЗИЙСАЙХАН Баянгол дүүрэг Баянзүрх дүүрэг Бүх нийтийн санал асуулга Бямбадоржийн ЧИЛГЭР видео Газар шинэчлэн зохион байгуулах гарын авлага Д.Баттулга Дархан-Уул аймаг Дэлхийн Хот Улаанбаатар Ерөнхийлөгч Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Жишиг хороолол захирамж Зөвлөлгөөн Зөвлөлдөх Ардчилал Зураглал Зууны мэдээ илтгэл ИНХ ИНХ-ын үлгэрчилсэн дүрэм Иргэдийн оролцоо Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежмент Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежментийн үндэсний хэмжээний сургалт Иргэдийн сайн дурын бүлэг Иргэдийн санаачлагаар санал хураалт явуулах үлгэрчилсэн дүрэм Иргэдийн хурлын төлөөлөгчид Иргэн Ламжав Иргэний танхим Либерал хаус Манай хороо-Миний оролцоо Манай хороо-Хоггүй орчин Монголын Ардчилсан хувьсгалын 25 жил Мэдээлэл Налайх дүүрэг Нийтийн зар мэдээний тогтолцоо Нийтийн зар мэдээний тухай хууль Нийтийн зар мэдээний хууль Нийтийн санал хураалтын хууль НИТХ Ном Нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих нь Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан Орхон аймаг Өглөөний цай Санал асуулга Сонгинохайрхан дүүрэг Судалгаа Сургалт Сүхбаатар дүүрэг ТББ Тогтоол Төв аймгийн Зуунмод сум төсвийн хэлэлцүүлэг төслийн хэлэлцүүлэг Төсөв Төсөл Удирдамж Улаанбаатарын дүрэм Уралдаан Урилга Урлаг Урлаг Хөгжлийн Төлөө УТБА үзэл баримтлал үлгэрчилсэн дүрэм - журам Хан-Уул дүүрэг ХАРХҮҮ Доноров Ховд аймгийн Иргэдийн Хурал Хог хаягдал Хороо хорооны иргэдийн нийтийн хурлын журам хорооны иргэдийн нийтийн хурлын үлгэрчилсэн журам Хорооны иргэний танхимын үлгэрчилсэн дүрэм Хорооны үлгэрчилсэн дүрэм Хотын гудамж Хотын гудамж - Миний нутаг Хөрөг хуулийн төсөл Хүн ам Хэлэлцүүлэг Хэнтий аймаг Цагийн Хүрд Хөтөлбөр Ч.Сосормаа Чингэлтэй дүүрэг Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Шилэн данс Шилэн дансны тухай хууль Шууд ардчилал Шууд ардчилал - Иргэдийн оролцоо Шууд ардчилал хүрээлэн Эрүүл аюулгүй байдлын индекс ярилцлага