Thursday, June 26, 2014

Иргэнд өмчлүүлэх газрын 52 байршлаас 20 байршлын хаягийн зургийг баталлаа.

НИТХ-ын Тэргүүлэгчид 6 дугаар сарын 26-нд хуралдаж гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх 52 байршлаас 20 байршил болон зуслангийн батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хийсэн эхний таван амны газрын    хаягийн зургийг баталлаа.

Thursday, June 19, 2014

Шилэн дансны тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ

Шилэн дансны тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ.

Иргэдийн оролцоо чухал байна

Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн хэлтсийн дарга М.Батгэрэлтэй ярилцлаа.
-Та Орон нутгийн хөгжлийн сангийн /ОНХС/ талаар товч танилцуулна уу? Энэ санд улсын төсвөөс хэдий хэмжээний хөрөнгө төлөвлөсөн бэ?
-Төсвийн тухай шинэ хуулийн дагуу Монгол Улсад 2013 онд анх удаа Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан бий болж энэ сангаас хуульд заасан дөрвөн итгэлцүүрт үндэслэн аймаг, нийслэлд орлогын шилжүүлэг олгох, аймаг нийслэл нь мөн аргачлалын дагуу сум, дүүрэгтээ Орон нутгийн хөгжлийн санд хөрөнгө хуваарилах үйл ажиллагаа эхлээд 2 дахь жилдээ орж байна. Улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд 2013 онд 209.0 тэрбум төгрөг, 2014 онд 284.4 тэрбум төгрөгийг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт хуваарилахаар төлөвлөсөн.  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар Төсвийн тухай хуулинд Орон нутгийн хөгжлийн сан байгуулсан явдал нь орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлж төвлөрлийг сааруулж, орон нутгийн төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтанд иргэдийн оролцоог хангах, орон нутгийн удирдлагын идэвх санаачилга, хариуцлагыг нэмэгдүүлсэн цоо шинэ ажил болсон. Энэ сан нь орон нутгийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг тухайн нутагт оршин суугаа иргэдээс ньгаргасан санал санаачилгын үндсэн дээр шийдвэрлэх,төсвийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, орон нутгийн хөгжлийг дэмжихэд зориулан хуваарилж буй хөрөнгө оруулалт юм.

Thursday, June 12, 2014

Чингэлтэй дүүргийн Иргэний оролцооны семинар

Хороодын Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга, Иргэний танхимын ажилтнуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх тэднийг мэдээллээр хангах мэдлэг олгох зорилгоор Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанаас 19 хорооны Иргэдийн нийтийн хурлын дарга, Иргэний танхимын ажилтнуудад Жаргалант цогцолборт зохион байгуулагдсан сургалтанд НИТХ-ын АА-ны ИОХ-мйн зохион байгуулагч Д.Хархүү Шууд ардчилал - Иргэний оролцооны талаар лекц уншив.

Ангилал

10.20 2012.09.08 2012.09.15 2013 2013.02.25 2014 Citizen Participation Deliberative Dеmосгасу Deliberative роlling discussion e-government facilitator FOCE Good Neighbors IRI James S. Fishkin KAS Legatum Prosperity Index news OHXC plebiscitis referendum SDC sound Status neutrality Switzerland V www.khural.mn А.Саруул Баг Багануур дүүрэг Багахангай дүүрэг баримт бичиг Бат-Очир БАТТҮВШИН Батлутын ӨЛЗИЙСАЙХАН Баянгол дүүрэг Баянзүрх дүүрэг Бүх нийтийн санал асуулга Бямбадоржийн ЧИЛГЭР видео Газар шинэчлэн зохион байгуулах гарын авлага Д.Баттулга Дархан-Уул аймаг Дэлхийн Хот Улаанбаатар Ерөнхийлөгч Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Жишиг хороолол захирамж Зөвлөлгөөн Зөвлөлдөх Ардчилал Зураглал Зууны мэдээ илтгэл ИНХ ИНХ-ын үлгэрчилсэн дүрэм Иргэдийн оролцоо Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежмент Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежментийн үндэсний хэмжээний сургалт Иргэдийн сайн дурын бүлэг Иргэдийн санаачлагаар санал хураалт явуулах үлгэрчилсэн дүрэм Иргэдийн хурлын төлөөлөгчид Иргэн Ламжав Иргэний танхим Либерал хаус Манай хороо-Миний оролцоо Манай хороо-Хоггүй орчин Монголын Ардчилсан хувьсгалын 25 жил Мэдээлэл Налайх дүүрэг Нийтийн зар мэдээний тогтолцоо Нийтийн зар мэдээний тухай хууль Нийтийн зар мэдээний хууль Нийтийн санал хураалтын хууль НИТХ Ном Нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих нь Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан Орхон аймаг Өглөөний цай Санал асуулга Сонгинохайрхан дүүрэг Судалгаа Сургалт Сүхбаатар дүүрэг ТББ Тогтоол Төв аймгийн Зуунмод сум төсвийн хэлэлцүүлэг төслийн хэлэлцүүлэг Төсөв Төсөл Удирдамж Улаанбаатарын дүрэм Уралдаан Урилга Урлаг Урлаг Хөгжлийн Төлөө УТБА үзэл баримтлал үлгэрчилсэн дүрэм - журам Хан-Уул дүүрэг ХАРХҮҮ Доноров Ховд аймгийн Иргэдийн Хурал Хог хаягдал Хороо хорооны иргэдийн нийтийн хурлын журам хорооны иргэдийн нийтийн хурлын үлгэрчилсэн журам Хорооны иргэний танхимын үлгэрчилсэн дүрэм Хорооны үлгэрчилсэн дүрэм Хотын гудамж Хотын гудамж - Миний нутаг Хөрөг хуулийн төсөл Хүн ам Хэлэлцүүлэг Хэнтий аймаг Цагийн Хүрд Хөтөлбөр Ч.Сосормаа Чингэлтэй дүүрэг Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Шилэн данс Шилэн дансны тухай хууль Шууд ардчилал Шууд ардчилал - Иргэдийн оролцоо Шууд ардчилал хүрээлэн Эрүүл аюулгүй байдлын индекс ярилцлага