Sunday, February 24, 2013

Орхон аймгаас 2013 онд “Шууд ардчилал” үзэл санааны хүрээнд авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Ардчилалын гол чухал зүйл нь иргэд өөрсдөө өөрсдийгөө удирдах үйл ажиллагаанд хамгийн ихээр оролцсох боломж бололцоог бүрдүүлэх явдал гэж үзэж байна.
Шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн санал, санаачлагыг өргөнөөр тусгасан тохиолдолд тэр шийдвэр амжилттайгаар бодит ажил хэрэг болж хэрэгжинэ. Ингэхийн тулд иргэдийн санал, санаачлагыг өрнүүлэх, төр засгийн шийдвэрт тэдний оролцоог хангахад шат дамжлага хамгийн бага байлгах шаардлагатай бөгөөд үүнийг шийдвэрлэх оновчтой хэлбэр нь иргэдийн санал шийдвэр гаргагчид шууд хүрэх явдал юм.
Тиймээс 2013 онд “Шууд ардчилал”-ын үзэл санааг бодитоор хэрэгжүүлэх зорилт тавин, хөтөлбөр боловсруулсан болно.
2013 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг үндсэн гурван чиглэлд авч үзвэл. Үүнд:
  • Зорилтод клуб
tweeter club
facebook group
Шууд ардчилал клуб
  • Сургалт
Цахим боловсролын сургалт
Шууд ардчилал-сургалт
Бусад сургалт
  • Хэлэлцүүлэг
Шууд ардчилал ба иргэдийн оролцоо
shuudardchilal.mn зайны хэлэлцүүлэг

No comments:

Post a Comment

Ангилал

10.20 2012.09.08 2012.09.15 2013 2013.02.25 2014 Citizen Participation Deliberative Dеmосгасу Deliberative роlling discussion e-government facilitator FOCE Good Neighbors IRI James S. Fishkin KAS Legatum Prosperity Index news OHXC plebiscitis referendum SDC sound Status neutrality Switzerland V www.khural.mn А.Саруул Баг Багануур дүүрэг Багахангай дүүрэг баримт бичиг Бат-Очир БАТТҮВШИН Батлутын ӨЛЗИЙСАЙХАН Баянгол дүүрэг Баянзүрх дүүрэг Бүх нийтийн санал асуулга Бямбадоржийн ЧИЛГЭР видео Газар шинэчлэн зохион байгуулах гарын авлага Д.Баттулга Дархан-Уул аймаг Дэлхийн Хот Улаанбаатар Ерөнхийлөгч Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Жишиг хороолол захирамж Зөвлөлгөөн Зөвлөлдөх Ардчилал Зураглал Зууны мэдээ илтгэл ИНХ ИНХ-ын үлгэрчилсэн дүрэм Иргэдийн оролцоо Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежмент Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежментийн үндэсний хэмжээний сургалт Иргэдийн сайн дурын бүлэг Иргэдийн санаачлагаар санал хураалт явуулах үлгэрчилсэн дүрэм Иргэдийн хурлын төлөөлөгчид Иргэн Ламжав Иргэний танхим Либерал хаус Манай хороо-Миний оролцоо Манай хороо-Хоггүй орчин Монголын Ардчилсан хувьсгалын 25 жил Мэдээлэл Налайх дүүрэг Нийтийн зар мэдээний тогтолцоо Нийтийн зар мэдээний тухай хууль Нийтийн зар мэдээний хууль Нийтийн санал хураалтын хууль НИТХ Ном Нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих нь Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан Орхон аймаг Өглөөний цай Санал асуулга Сонгинохайрхан дүүрэг Судалгаа Сургалт Сүхбаатар дүүрэг ТББ Тогтоол Төв аймгийн Зуунмод сум төсвийн хэлэлцүүлэг төслийн хэлэлцүүлэг Төсөв Төсөл Удирдамж Улаанбаатарын дүрэм Уралдаан Урилга Урлаг Урлаг Хөгжлийн Төлөө УТБА үзэл баримтлал үлгэрчилсэн дүрэм - журам Хан-Уул дүүрэг ХАРХҮҮ Доноров Ховд аймгийн Иргэдийн Хурал Хог хаягдал Хороо хорооны иргэдийн нийтийн хурлын журам хорооны иргэдийн нийтийн хурлын үлгэрчилсэн журам Хорооны иргэний танхимын үлгэрчилсэн дүрэм Хорооны үлгэрчилсэн дүрэм Хотын гудамж Хотын гудамж - Миний нутаг Хөрөг хуулийн төсөл Хүн ам Хэлэлцүүлэг Хэнтий аймаг Цагийн Хүрд Хөтөлбөр Ч.Сосормаа Чингэлтэй дүүрэг Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Шилэн данс Шилэн дансны тухай хууль Шууд ардчилал Шууд ардчилал - Иргэдийн оролцоо Шууд ардчилал хүрээлэн Эрүүл аюулгүй байдлын индекс ярилцлага