Tuesday, November 19, 2013

"Нийтийн зар мэдээний хууль"-ийн үзэл баримтлал

Нийтийн зар мэдээний хууль гэдэг нь иргэдийн бүрдүүлсэн татварын хөрөнгөөр санхүүжиж, иргэдийн өмнөөс улсын сан хөмрөгийг захиран зарцуулах болон нийгмийн баялгийг шударгаар хуваарилах үүрэг хариуцлага хүлээн сонгогдож, эмхлэн байгуулагдсаны хувьд төрийн зүгээс:
  1. нийтийн эрх ашигт хамааралтай бүхий л зар, мэдээ, мэдээллийг төрөлжүүлэн ангилж, иргэддээ нээлттэй, боломжийн бүхий л арга хэрэгслийг дайчлан мэргэшсэн бүтэц бий болгон хүртээж байх,
  2. ингэснээр иргэд төрийн үйл ажиллагааг хянах, шийдвэр гаргах явцад оролцох боломжийг бодитоор нь бүрдүүлэн өгөх,
  3. иргэдэд хараат бусаар шийдвэр гаргах, шаардлагатай үед төрийн бодлогыг нийтийн эрх ашгиг хамгаалах зорилгоор засаж залруулах нөхцлөөр хангах үүднээс төрийн зүгээс иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг албан ёсоор хариуцлагажуулж, төрийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгож өгөх тухай хууль мөн.
  4. Төсвийн хөрөнгөөр бараа үйлчилгээ худалдан авах зэргээр санхүүжиж байгаа хувийн хэвшлийнхэн, төрийн ба орон нутгийн өмчит компаниуд, Монгол улсыг дэмжихэд зориулан гадаадын ба олон улсын улсын төсвөөс санхүүжиж буй, нэгэнтээ Монгол улсын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гадаад, дотоодын ТББ зэрэг байгууллагууд энэхүү хуулинд захирагдах болно.
Нийтийн зар мэдээний хуулийн үзэл баримтлалын төслийг дэлгэц дүүрнээр харахыг хүсвэл энд дарна уу.

No comments:

Post a Comment

Ангилал

10.20 2012.09.08 2012.09.15 2013 2013.02.25 2014 Citizen Participation Deliberative Dеmосгасу Deliberative роlling discussion e-government facilitator FOCE Good Neighbors IRI James S. Fishkin KAS Legatum Prosperity Index news OHXC plebiscitis referendum SDC sound Status neutrality Switzerland V www.khural.mn А.Саруул Баг Багануур дүүрэг Багахангай дүүрэг баримт бичиг Бат-Очир БАТТҮВШИН Батлутын ӨЛЗИЙСАЙХАН Баянгол дүүрэг Баянзүрх дүүрэг Бүх нийтийн санал асуулга Бямбадоржийн ЧИЛГЭР видео Газар шинэчлэн зохион байгуулах гарын авлага Д.Баттулга Дархан-Уул аймаг Дэлхийн Хот Улаанбаатар Ерөнхийлөгч Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Жишиг хороолол захирамж Зөвлөлгөөн Зөвлөлдөх Ардчилал Зураглал Зууны мэдээ илтгэл ИНХ ИНХ-ын үлгэрчилсэн дүрэм Иргэдийн оролцоо Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежмент Иргэдийн оролцоотой төсвийн менежментийн үндэсний хэмжээний сургалт Иргэдийн сайн дурын бүлэг Иргэдийн санаачлагаар санал хураалт явуулах үлгэрчилсэн дүрэм Иргэдийн хурлын төлөөлөгчид Иргэн Ламжав Иргэний танхим Либерал хаус Манай хороо-Миний оролцоо Манай хороо-Хоггүй орчин Монголын Ардчилсан хувьсгалын 25 жил Мэдээлэл Налайх дүүрэг Нийтийн зар мэдээний тогтолцоо Нийтийн зар мэдээний тухай хууль Нийтийн зар мэдээний хууль Нийтийн санал хураалтын хууль НИТХ Ном Нутгийн удирдлагын түвшинд иргэдийн оролцоог дэмжих нь Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан Орхон аймаг Өглөөний цай Санал асуулга Сонгинохайрхан дүүрэг Судалгаа Сургалт Сүхбаатар дүүрэг ТББ Тогтоол Төв аймгийн Зуунмод сум төсвийн хэлэлцүүлэг төслийн хэлэлцүүлэг Төсөв Төсөл Удирдамж Улаанбаатарын дүрэм Уралдаан Урилга Урлаг Урлаг Хөгжлийн Төлөө УТБА үзэл баримтлал үлгэрчилсэн дүрэм - журам Хан-Уул дүүрэг ХАРХҮҮ Доноров Ховд аймгийн Иргэдийн Хурал Хог хаягдал Хороо хорооны иргэдийн нийтийн хурлын журам хорооны иргэдийн нийтийн хурлын үлгэрчилсэн журам Хорооны иргэний танхимын үлгэрчилсэн дүрэм Хорооны үлгэрчилсэн дүрэм Хотын гудамж Хотын гудамж - Миний нутаг Хөрөг хуулийн төсөл Хүн ам Хэлэлцүүлэг Хэнтий аймаг Цагийн Хүрд Хөтөлбөр Ч.Сосормаа Чингэлтэй дүүрэг Швейцарийн хөгжлийн агентлаг Шилэн данс Шилэн дансны тухай хууль Шууд ардчилал Шууд ардчилал - Иргэдийн оролцоо Шууд ардчилал хүрээлэн Эрүүл аюулгүй байдлын индекс ярилцлага